logo

对讲机常用环境测试标准简介

行业前瞻 2020.11.18 2923人浏览过

一  国军标和美军标环境测试标准

标准化是现代化生产过程中的综合技术基础,它贯穿于产品从研发,设计,工艺和生产的各个环节,是产品质量,可靠性和和通用性的保护神。

                                 

二  常用对讲机标准

目前常见的对讲机环测标准有国军标GJB150A-2009和美军标MIL-STD——810. 国军标150系列标准是中国首个军用装备环境试验标准,它于1986年正式发布实施,并与2009年进行了全面的整合和修订完善,形成了由28个部分组成的完善的GJB150A-2009“军用装备实验室环境试验方法”测试标准。美军标MIL-STD——810是美国军用标准,起初针对军用测试标准,现在已成为广泛的行业测试标准,目前多采用是2012年修订的MIL-STD——810G标准。

三  标准主要测试内容对应项比较(来自专用移动通信总第106期)


                                   热门资讯