logo

IC-A120航空电台具有蓝牙功能及标准配置

行业前瞻 2020.11.02 2584人浏览过

一 简介

IC-A120电台是取代经典航空电台IC-A110的车载固定式电台,除具有外观新颖,菜单式按键配置外,其具备的可选蓝牙功能及其配件使其能够更好的解放双手,实现无线接听和发射语音通信。

                                                  


二 蓝牙选件配置

  实现蓝牙功能,本机需要加配选件UT-133专用模块,好配置标准蓝牙收发配件VS-3,以确保蓝牙功能完美实现。

                                                  实现无线通联

安装UT-133到主机内,开机后在菜单项里会多出Bluetooth(蓝牙)设置选项,打开蓝牙功能,利用搜索蓝牙设备选项和VS-3加电按提示实现配对和设置。当配对联通成功后,在主机LCD显示屏上行会显示蓝牙标识符,而后即可实现通联了。


热门资讯